:: Interview
Wie ik ben
Levensloop
Interviews
Favoriete boeken
Wat ik doe
Human Rights Watch
Rapporten
Nieuws
Weblogs
Columns
Politiek verleden
Politieke bijdragen
Kamervragen
Werkbezoeken
Artikelen/toespraken
D66 Standpunten
Wat vindt u?
Stuur mij een bericht
Contactgegevens
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris Dittrich over hoofdlijnenakkoord

[05/20/2003]

 

Het speciale partijcongres van D66 heeft ingestemd met het regeerakkoord van het nieuwe CDA/VVD/D66-kabinet. Hieronder de tekst van Boris Dittrich in het debat over de hoofdlijnenakkoord.
Inbreng Boris Dittrich bij het debat met de informateurs, 20 mei 2003

De verkiezingsuitslag was duidelijk. CDA en PvdA zouden moeten regeren. D66 zou oppositie gaan voeren. We waren er klaar voor. Maar in april bleek dat Bos en Balkenende er niet uitkwamen. Zij wezen zelfs elke lijmpoging af. Nederland zat toen al praktisch een jaar zonder echt kabinet. De vraag kwam opnieuw op: wil D66 nu wťl praten met CDA en VVD over een te vormen kabinet. In de chaotische politieke situatie na de breuk tussen CDA en PvdA wilde ik die verantwoordelijkheid niet meer uit de weg gaan.

In de verkennende fase wilde ik eerst weten, hoe CDA en VVD tegenover extra aandacht voor onderwijs en kenniseconomie, natuur en milieu, democratische vernieuwing en een andere Europese politiek stonden. Zonder toenadering op die onderwerpen had onderhandelen geen zin. CDA en VVD waren daartoe bereid. Daarom zijn we verder gegaan.

Slechte economische situatie.
De afgelopen twee jaar is de economie dramatisch verslechterd. De economische groei sloeg om in een krimp. De werkloosheid stijgt in ongekend tempo. 11.000 mensen per maand raken hun baan kwijt. Het overschot van de rijksbegroting is veranderd in een fors tekort. Nederland deed het jarenlang beter dan de andere Europese landen. Nu staan we er slechter voor. De meevallers, waar we de laatste jaren aan gewend waren geraakt, werden grote tegenvallers. De kosten in de gezondheidszorg stijgen explosief. De vergrijzing van de bevolking vraagt om actie. Nederland verkeert nu officieel in een recessie.
D66 wilde, net als CDA en VVD, dat het nieuwe financieel-economische beleid van het kabinet zou bijdragen aan herstel van de overheidsfinanciŽn. Diep ingrijpende maatregelen zijn onvermijdelijk om tot wezenlijke veranderingen te komen. Het zou a-sociaal zijn om te weinig te doen. De situatie op de arbeidsmarkt moet verbeteren. Net zoals de internationale concurrentiepositie.
Onder dit gesternte vonden de onderhandelingen plaats.

Nuchter problemen oplossen.
Is dit nu een rechts kabinet'
De termen rechts en links werken versluierend. Er worden maatregelen genomen om oneigenlijk gebruik van de hypotheekrenteaftrek bij overwaarde van de verkochte woning tegen te gaan. Het kwartje van Kok wordt niet aan de benzinepomp teruggegeven, maar de opbrengst ervan wordt in het achterstallig onderhoud van wegen en het treinspoor gestopt. Het kabinet moet topinkomens aanpakken. Dit zijn geen traditioneel rechtse onderwerpen.
Waar heeft Nederland behoefte aan' Om op een nuchtere manier, zonder in retorische loopgraven te blijven zitten, naar de problemen in de samenleving te kijken die om een oplossing schreeuwen. Sommige dossiers lijken in Nederland taboe verklaard. Dat heeft ervoor gezorgd dat de zaak daar muurvast kwam te zitten. Daar moeten we vanaf. Als voorbeelden noem ik de WAO, de WW-uitkeringen, de IHS. De pakketverkleining en het introduceren van een eigen risico in de gezondheidszorg. Het zijn forse maatregelen, maar wel noodzakelijk.

Enkele punten in het Hoofdlijnenakkoord.

D66 is tevreden met het extra geld voor onderwijs en kenniseconomie. Het is een goed begin van de aanpak van de kwaliteitsachterstand in het onderwijs. Geld is natuurlijk niet het enige. Het oprichten van het Innovatieplatform, waarin het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen onder regie van de minister-president gaan samenwerken, is interessant. Naar Fins model zullen speerpunttechnologieŽn worden uitgekozen, waar we ons in Nederland op zullen richten.
Het kabinet trekt 250 miljoen uit voor Natuurbeleid. Dit gaat onder andere naar de ecologische Hoofdstructuur, waaronder particulier en agrarisch natuurbeheer, en de reconstructie van de varkenshouderij. Daarnaast komt er voor bijna een half miljard aan verdere vergroening van het belastingstelsel.
Bestuurlijke vernieuwing.
De werkwijze en omvang van allerlei overheidsorganisaties gaat tegen het licht worden gehouden. Met meer gebruik van ICT en terugdringing van de bureaucratie.
Er komt een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester met eigen bevoegdheden. Het wetsvoorstel moet binnen 12 maanden zijn ingediend en voor het einde van deze kabinetsperiode in werking zijn getreden. Hetzelfde geldt voor een nieuw kiessysteem. Daardoor zullen kandidaat-Kamerleden zich in districten aan de bevolking presenteren en zichtbaarder worden. Onder regie van de minister-president komt er een onderzoek naar de voors en tegens van een rechtstreeks gekozen minister-president.
Er ademt weer een positieve grondhouding uit richting Europa en de rest van de wereld. Afscheid wordt genomen van de naar-binnen-gekeerdheid van het Strategisch Akkoord.
Preventie, jeugdzorg; meer geld naar veiligheid: rechters en OM.

Compromissen.
Er zijn ook compromissen gesloten, waar D66 minder gelukkig mee is.
De kerncentrale in Borssele gaat eind 2013 dicht. D66 had dat liever veel eerder gewild.
Maar we kunnen het geld niet vinden om de kerncentrale af te kopen. Er komt een algemene identificatieplicht vanaf 14 jaar. Het specifiek pardon voor een groep asielzoekers die hier al langer dan 5 jaar wonen, had royaler gemogen.
Acceptatieplicht bijzonder onderwijs. Helaas niet gelukt.

Conclusie.
De balans opmakend van voor- en nadelen heeft de fractie er unaniem voor gekozen het Hoofdlijnenakkoord te ondertekenen. Er is een duidelijke herkenbare D66-invloed in het akkoord, ondanks het feit dat we maar een kleine fractie zijn. Afgelopen zondag heb ik het akkoord aan het partijcongres voorgelegd. De leden hebben er intensief over gediscussieerd, pagina voor pagina. Meer dan 90 % van de D66-leden heeft uiteindelijk vůůr gestemd.

Het Hoofdlijnenakkoord is geen dikke pil geworden. Er is ruimte voor dualisme. Het debat in de Kamer zal erdoor verlevendigen.
Ik hoop dat het kabinet snel geformeerd wordt en voortvarend en eensgezind te werk zal gaan. De problemen in Nederland zijn groot. Het kabinet moet bij de oplossing daarvan de regie weer in handen nemen en leiderschap tonen. Daar hebben mensen in Nederland behoefte aan.
 
:: terug     

 

 

 

 

 

 

Log in